ΙΣΤΟΡΙΑ – ΠΡΟΦΙΛ

ΠΡΟΦΙΛ

Κύριος στόχος η στήριξη των πελατών μας, παράγοντας το ποιοτικότερο προϊόν της αγοράς. Αυτό το πετυχαίνουμε χρησιμοποιώντας τις ποιοτικότερες ιχθυοτροφές από την Biomar Hellas, με ασφάλεια και την λιγότερη δυνατή επίδραση προς το περιβάλλον, το οποίο είναι και ο σύμμαχος σε αυτή μας την προσπάθεια.